slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

ЦК Укрелектропрофспілки ініціює внесення змін та доповнень до Галузевої угоди

2019_04_plenum1.jpg

Розпочати спільну роботу Сторін соціального діалогу по внесенню змін та доповнень, спрямованих на підвищення ефективності захисту прав та інтересів працівників галузі запропонував Центральний Комітет Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на Пленумі, що відбувся 23 квітня.

2019_04_plenum2.jpg
2019_04_plenum3.jpg

У роботі Пленуму взяла участь керівник Департаменту з питань економічного розвитку та ціноутворення апарату ФПУ Наталія Федорчук.
Заслухавши та обговоривши доповідь Голови ЦК Укрелектропрофспілки Сергія Шишова «Про поточний соціально-економічний стан енергетики і електротехніки, спільні дії соціальних партнерів щодо їх подальшого розвитку та виконання Галузевих угод i колективних договорів за 2018 рік i укладення їх на 2019 рік», виступи представників Міненерговугілля України, Мінекономрозвитку України, ДТЕК Енерго, члени ЦК Профспілки зазначили, що у світі відбуваються зміни у підходах до формування енергетичної політики держав. А саме: здійснюється перехід від застарілої моделі функціонування енергетичного сектору до нової моделі, в якій створюється більш конкурентне середовище, вирівнюються можливості для розвитку, мінімізується домінування одного з видів виробництва енергії та шляхів постачання палива.

2019_04_plenum4.jpg
2019_04_plenum5.jpg

Загальною метою Енергетичної стратегії України до 2035 року є забезпечення потреб суспільства та економіки в паливно-енергетичних ресурсах у технічно надійний, безпечний, економічно ефективний та екологічно прийнятний спосіб для гарантування поліпшення умов життєдіяльності суспільства.
Розглянувши соціально-економічний стан підприємств, що входять в сферу захисту Укрелектропрофспілки, спільні дії соціальних партнерів щодо подолання фінансово-економічної кризи та підсумки виконання зобов'язань за Галузевими угодами та колективними договорами, ЦК вирішив визнати, що у 2018 році недостатньо виконані окремі норми та положення Галузевих угод i колективних договорів щодо підвищення заробітної плати працівників електротехнічних підприємств - членів Профспілки.

2019_04_plenum6.jpg
2019_04_plenum7.jpg

Було наголошено на необхідності вважати пріоритетними напрямами діяльності Профспілки посилення соціально-економічного захисту прав та інтересів членів Профспілки, підвищення громадянської активності з метою забезпечення справедливого розподілу результатів праці на кожному підприємстві. А за наслідками зустрічі промислових профспілок з Урядом, з метою реалізації державної промислової політики серед пріоритетів роботи у цьому напрямі вважати: підвищення державних соціальних стандартів, зокрема, рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, захист вітчизняного виробника і розвиток виробництва; збереження трудового потенціалу; створення робочих місць та забезпечення їх висококваліфікованими кадрами.
Вирішено також продовжити роботу у складі СПО об’єднань профспілок щодо укладення Генеральної угоди на 2019-2021 роки, підтримати ініціативу ФПУ при внесенні змін до Закону України «Про колективні договори і угоди» щодо поширення колективного договору тільки на членів профспілки та збільшення відрахувань первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,5 відсотка фонду оплати праці.

2019_04_plenum8.jpg
2019_04_plenum9.jpg

ЦК постановив скликати VII З’їзд Профспілки 25 листопада 2020 року.

Прес-центр ФПУ