slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Солідарні дії профспілок

2021_02_Zap_atom1.jpg

Запорізька обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України і профспілковий комітет первинної профспілкової організації ВП «Запорізька атомна електростанція» ДП НАЕК «Енергоатом», усвідомлюючи єдність цілей і завдань щодо захисту трудових прав і соціально-економічних гарантій членів профспілки, визначених Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексом законів про працю України, Статутами професійних спілок, Генеральним, галузевими, територіальними угодами, колективними договорами та іншими нормативно-правовими актами України, керуючись принципами профспілкової солідарності, рівноправного соціального партнерства і діалогу, домовилися про основні напрямки співпраці.

Договором передбачено:
• спільна участь в розробці пропозицій до Генеральної, галузевих, територіальних угод з урахуванням специфіки діяльності підприємств і первинних профспілкових організацій, що входять у сферу діяльності Сторін;
• обмін інформацією і досвідом роботи по організації взаємодії з адміністрацією і власниками підприємств і організацій при розробці та прийнятті колективних договорів та забезпечення контролю за своєчасним, повним і якісним виконанням запланованих заходів;
• спільне проведення семінарів профспілкового активу з вивченням практики застосування законодавства про профспілки і працю, обмін досвідом роботи первинних профспілкових організацій та їх профкомів по ефективному захисту трудових прав і соціально-економічних гарантій членів профспілки;
• обмін досвідом роботи по організації взаємодії з адміністрацією і власниками підприємств і організацій при вирішенні питань створення безпечних і нешкідливих умов праці працюючим, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, створення належних умов побуту і відпочинку;
• проведення консультацій і засідань колегіальних органів Сторін з питань організації роботи профспілкових комітетів підприємств щодо забезпечення контролю за дотриманням законодавства про працю, оплату і охорону праці, поліпшення їх взаємодії з фондом соціального страхування;
• спільна підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства, інших нормативно-правових актів, в тому числі і щодо вдосконалення контролю і посилення відповідальності роботодавців і власників за порушення законодавства про працю та профспілки;
• обмін інформацією і досвідом роботи по організації оздоровлення та відпочинку трудящих і членів їх сімей, про роботу відомчих дитячих оздоровчих закладів, баз відпочинку, санаторіїв-профілакторіїв, наявності в них вільних місць, дати заїздів, вартості путівок. Практикувати взаємне використання таких об'єктів для оздоровлення та відпочинку працюючих і членів їх сімей на підприємствах Сторін;
• спільна участь в організації, проведенні спортивних змагань та спартакіад трудових колективів підприємств, що входять у сферу діяльності Сторін;
• посилення уваги до проблем молоді, поповнення профспілкових організацій молодими кадрами, створення резерву на висування;
• впровадження на підприємствах, що входять у сферу діяльності Сторін, страхової медицини;
• профспілкові організації зобов'язуються всебічно підтримувати підписантів договору при проведенні профспілками організованих акцій, спрямованих на захист трудових прав і соціально-економічних гарантій трудящих, відстоювання конституційних свобод та інтересів членів профспілки;
• при необхідності будуть проводитись консультації та спільні засідання колегіальних органів Сторін з питань вдосконалення організації профспілкової роботи в трудових колективах і підвищення мотивації членства в профспілці, а також створюватися робочі групи для розробки проектів рішень загальних документів.
У зв'язку з введенням в Україні карантинних заходів по боротьбі з коронавірусом, практикувати проведення консультацій і засідань колегіальних органів Сторін з актуальних питань через систему відеоконференцій з застосуванням програм ZOOM, Skype і ін.

Запорізька обласна організація Укрелектропрофспілки