slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Історична довідка

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ («УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКА»)

Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України («Укрелектропрофспілка») утворена у 1990 році на базі організаційних ланок Української республіканської організації робітників електростанцій і електротехнічної промисловості, яка діяла з серпня 1966 року.
Перший (установчий) з’їзд «Укрелектропрофспілки» відбувся у м. Києві 11-12 вересня 1990 року (перша частина) та 30-31 січня 1991 року (друга частина). На з’їзді прийнято рішення про утворення Профспілки, затверджено Статут Профспілки, обрано Центральний комітет, Голову ЦК та заступників Голови Центрального комітету Профспілки.

Головою ЦК Профспілки обрано Шишова Сергія Сергійовича
19 грудня 1995 року у м. Києві відбувся II з’їзд Профспілки, який вніс відповідні зміни до Статуту «Укрелектропрофспілки», обрав керівні органи Профспілки.
III з’їзд Профспілки відбувся 20 грудня 2000 року у м. Києві. З’їзд заслухав звіти про роботу Центрального комітету Профспілки та Ревізійної комісії, вніс відповідні зміни і доповнення до Статуту Профспілки. Прийнято Програму пріоритетних напрямків діяльності Профспілки на 2001-2005 роки, обрано керівні органи. Головою «Укрелектропрофспілки» втретє обрано Шишова С. С.
14 березня 2000 року «Укрелектропрофспілку», відповідно до ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України.
ІV зїзд Профспілки відбувся в м. Києві 7 грудня 2005 року. З’їзд заслухав звіти Центрального комітету та Контрольно-ревізійної комісії Профспілки, прийняв Статут Профспілки в новій редакції та Програму дій до 2010 року. Вчетверте Головою Профспілки обрано Шишова Сергія Сергійовича.
30 листопада 2010 року в м. Києві відбувся V з’їзд «Укрелектропрофспілки». На з’їзді Центральний комітет Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України звітував про діяльність за період з 07 грудня 2005 року до 30 листопада 2010 року, Контрольно-ревізійна комісія Профспілки звітувала за період між ІV і V з’їздами Профспілки. На з’їзді були прийняті Статут в новій редакції та основні напрямки діяльності «Укрелектропрофспілки» на 2010-2015 роки.
Головою Профспілки обрано Шишова Сергія Сергійовича.
Заступниками Голови Профспілки обрано Могиліна Володимира Максимовича, Курільця Миколу Петровича, Кригіна Миколу Івановича (на громадських засадах).
Станом на 1 січня 2011 року Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України («Укрелектропрофспілка») об’єднує Кримську республіканську, Київську міську, 24 обласних організації, 561 первинну організацію (1937 цехових організацій, 4433 профспілкових груп) загальною чисельністю 260320 членів Профспілки, з них 88768 – жінок (34.1% від загальності кількості членів Профспілки), 71375 – молоді до 35 років (27,42%) .
Члени «Укрелектропрофспілки» працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства промислової політики України, НАК «Енергетична компанія України», деяких інших міністерств і відомств.
Найчисельнішими територіальними організаціями є: Донецька (37736 членів Профспілки), Запорізька (32581), Харківська (28367), Дніпропетровська (25448) обласні, Київська міська профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості (23425), Львівська (15502), Луганська (11608), Вінницька (10067) обласні організації Профспілки.
«Укрелектропрофспілка», зміцнюючи єдність і згуртованість, концентрує свої зусилля на життєво-важливих питаннях захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів працівників галузей.
Серед основних – забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення її заборгованості, підвищення рівня доходів, підтримка вітчизняного виробника, збереження робочих місць, підтримка трудових колективів у процесі реструктуризації та зміни форм власності, створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, правовий захист працівників, задоволення матеріальних і духовних потреб кожного члена колективу, вирішення колективних трудових спорів, організаційне і фінансове зміцнення Профспілки.
Галузевими угодами на 2011-2013 роки передбачено досить високий рівень соціального захисту працівників та непрацюючих пенсіонерів – колишніх працівників галузевих підприємств.
Тарифна ставка (посадовий оклад) для працівників наскрізних професій, які виконують некваліфіковану роботу (гардеробник, садівник, прибиральник службових приміщень, швейцар, тощо) – з 01.01.2011 року складає 1176 грн., з 01.04.2011 року – 1200 грн., з 01.10.2011 року – 1231 грн., з 01.12.2011 року – 1255 грн.
Тарифна ставка робітників І розряду зайнятих на експлуатації енергоустаткування в електроенергетиці становить: з 01.01.2011 -1470 грн., з 01.04.2011 року - 1500 грн., з 01.10.2011 року – 1539 грн. з 01.12.2011 року – 1569 грн.
В електротехніці мінімальні місячні тарифні ставки робітників підприємств І розряду з нормальними умовами праці становить: з 01.01.2011 року – 1176 грн., з 01.04.2011 року -1200 грн., з 01.10.2011 року – 1231 грн., з 01.12.2011 року – 1255 грн.
Незважаючи на складну фінансову ситуацію, яка позначилась і на роботі оздоровчих закладів, в цілому вдалося зберегти лікувально-оздоровчу мережу.
Функціонує 13 санаторіїв-профілакторіїв, 16 дитячих оздоровчих закладів. За останні два роки в санаторіях, профілакторіях, пансіонатах та базах відпочинку оздоровилось більш як 130 тисяч членів Профспілки та їх сімей. Щорічно влітку в оздоровчих таборах набирається сил близько 30 тисяч дітей працівників енергетики та електротехнічної промисловості. У галузях діє більш як 100 спортивних закладів, існує 202 команди з різних видів спорту. Нараховується 72 культурно-освітніх заклади, діє 199 творчих колективів. З 2004 року щорічно проводяться фінальні змагання Спартакіади працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.
Продовжується робота по організаційному і фінансовому зміцненню «Укрелектропрофспілки». Удосконалюється структура Профспілки. Оновлено нормативну базу відповідно до Статуту Профспілки та чинного законодавства України.
Належна увага приділялась і приділяється навчанню профспілкових кадрів і активу. Розроблена відповідна система навчання. Згідно з рішеннями з’їзду Профспілки на ці заходи виділяється не менше трьох відсотків профспілкового бюджету. Щорічно ЦК Профспілки навчає більш як 160 виборних і штатних працівників профорганів. Серед них – голови та заступники голів обласних організацій, головні бухгалтери, голови профкомів крупних підприємств; працівники з питань організаційної роботи, економічного захисту і трудових відносин, правових питань, адміністративно-господарських органів.
Тільки в 2010 на факультеті підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Академії праці та соціальних відносин ФПУ пройшли навчання з отриманням відповідного свідоцтва 33 особи. Є власна символіка: прапор, емблема. Прийнято Гімн Профспілки.
Про багаторічну діяльність ЦК та територіальних органів Профспілки видано документальну збірку «Захищаємо людей праці».
З метою заохочення профспілкового активу, відзначення знаменних дат підприємств, установ та організацій «Укрелектропрофспілки» засновано нагрудний Знак «За активну профспілкову діяльність», Почесну грамоту Центрального комітету Профспілки, а також Грамоту ЦК Профспілки і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
ЦК Профспілки постійно здійснює роботу, спрямовану на розвиток та зміцнення зв’язків з міжнародними профспілковими організаціями, членами яких є «Укрелектропрофспілка»: Інтернаціоналом Громадського обслуговування (PSI), Європейською федерацією профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО), Міжнародною організацією профспілок працівників хімічної, гірничодобувної промисловості, енергетики та різноробочих (ІСЕМ), Міжнародним об’єднанням профспілок «Электропрофсоюз», Євроазіатською Федерацією профспілок трудящих металопромисловості (МЕФМ).