slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Організаційна робота

Основні напрями

- узагальнення матеріалів планування роботи ЦК Профспілки;
- аналіз та узагальнення пропозицій профспілкових органів підприємств з питань утворення, вдосконалення та зміни профспілкової структури, Статуту Профспілки тощо;
- організація підготовки та проведення звітів і виборів у Профспілці;
- узагальнення та аналіз статистичної звітності про профспілкове членство;
- організація підготовки та проведення з’їздів, засідань ЦК Профспілки і засідань Президії ЦК, нарад та інших загальних заходів, оформлення відповідних протоколів тощо;
- здійснення обліку кадрів виконавчого апарату ЦК Профспілки, виборних працівників обласних профорганів;
- надання практичної допомоги з питань організаційної роботи профспілковим організаціям на місцях;
- узагальнення та розповсюдження досвіду роботи профорганізацій і профспілкових комітетів з питань організаційної роботи;
- проведення організаційно-методичної роботи з профспілковим активом;
- розроблення заходів ЦК Профспілки щодо підготовки програм і перспективних планів діяльності Профспілки;
- координація діяльності територіальних профорганів з організаційних питань;
-організація навчання профспілкових кадрів і активу та вивчення громадської думки.