slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Охорона праці і здоров”я

Основні напрями

- здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, за створенням безпечних і нешкідливих умов праці працюючим членам Профспілки;
- опрацювання разом з Мінпаливенерго України та Мінпромполітики України нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці (правил, норм, положень, інструкцій та інших документів, яким надано чинність правових норм, обов’язкових до виконання);
- розроблення спільно з державними органами галузевих програм з питань поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці на виробництві;
- підготовка щорічних Угод з питань поліпшення умов і безпеки праці (розділ „Охорона праці” Галузевих угод) між ЦК Профспілки і Мінпаливенерго та Мінпромполітики України, контроль їх виконання;
- аналіз стану виробничого травматизму в галузях та розгляд актуальних питань охорони праці на засіданнях Президії ЦК Профспілки;
- надання практичної допомоги профорганам і представникам Профспілки з питань охорони праці, зокрема у проведенні заходів щодо виявлення фактів приховування, неглибокого і тенденційного підходу до розслідування, ухилення від фіксації об’єктивних технічних і організаційних причин травмування працівників, відсутності ефективних профілактичних заходів;
- організація на базі факультету підвищення кваліфікації профспілкових працівників АПСВ ФПУ навчання і перевірки знань з Представниками Профспілки з питань охорони праці територіальних профорганів;
- розгляд скарг, заяв працівників, зокрема тих, що потерпіли від нещасних випадків та надання допомоги у захисті їх прав і законних інтересів.