slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Вітаємо Давиденка Олександра Петровича з обранням на посаду заступника Голови Центрального комітету «Укрелектропрофспілки»

davidenko1.jpg

04 грудня 2012 року на третьому пленарному засіданні Центрального комітету «Укрелектропрофспілки» заступником Голови Профспілки одноголосно обрано Давиденка Олександра Петровича.
ДАВИДЕНКО Олександр Петрович здійснює повноваження і виконує обов’язки з питань:
-взаємодії з органами державної влади, політичними партіями і рухами, національними і міжнародними профоб’єднаннями, об’єднаннями роботодавців стосовно організаційно-статутної та міжнародної діяльності;
-організації і проведення відповідно до законодавства зборів, мітингів, демонстрацій, пікетувань та інших колективних дій як форм захисту прав та інтересів членів Профспілки, координації колективних дій організаційних ланок Профспілки;

-організаційного зміцнення Профспілки ;
-кадрової політики Профспілки;
-міжнародної роботи;
-молодіжної політики;
-організації та координації навчання, підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активу;
-роботи офіційного сайту «Укрелектропрофспілки»;
-надання практичної допомоги з усіх напрямків організаційно-статутної діяльності Профспілки;
-діяльності Статутної та Мандатної комісій.
davidenko2.jpg
Координує роботу структурних підрозділів виконавчого апарату при підготовці з’їздів, пленарних засідань Центрального комітету, засідань Президії ЦК Профспілки, формуванні планів роботи ЦК Профспілки.
Координує роботу постійної комісії Центрального комітету з організаційної роботи.
Виконує обов’язки завідувача відділу організаційної роботи ЦК Профспілки.